Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu www.twoje-kody.pl dostępnego pod adresem www.twoje-kody.pl

2. Skorzystanie z oferty sklepu www.twoje-kody.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.

4. Żadna z funkcjonalności sklepu www.twoje-kody.pl nie może być wykorzystana w celach sprzecznych z obowiązującym prawem

5. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu www.twoje-kody.pl

b. Sklep – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: www.twoje-kody.pl umożliwiający nabywanie kont premium

c. Operator –  firma: Premium-Codes Tomasz Ostrowicz Warszawska 40/2A , 40-008 Katowice NIP : 5140302169 REGON: 301551052  
e-mail:  worldkeysltd@gmail.com

d. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.

e. Korzystanie z funkcji dostępnych w sklepie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.

§2 DOKONYWANIE ZAKUPÓW

1. Dokonywanie zakupów w sklepie możliwe jest bez rejestracji. 

2. Do zakupu wystarczy tylko adres email.

3. Aby dokonać zakupu należy wybrać opcję „Kup teraz” 

4. Zakupy mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 

5. Wysyłka zakupionego produktu następuje w ciągu 2 minut po zaksiegowaniu wpłaty na adres email podany na karcie zakupu

§3 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące fukncjonowania zakupionego produktu powinny być zgłaszane na adres e-mail  worldkeysltd@gmail.com,  lub przez wygenerowany link do reklamacji,  który wysyłamy w wiadomości razem z zakupionym produktem.

2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po wpłynięciu, maksymalnie w ciągu 24 godzin.

§4 ZWROTY PRODUKTÓW

1. Kupujący, będący konsumentem ma prawo do dokonania zwrotu nabytego produktu w ciągu 14 dni od jego nabycia, chyba, że produkt został uszkodzony przez kupującego.

2. Dokonanie zwrotu produktu następuje w formie pisemnej wysłanej na adres e-mail  worldkeysltd@gmail.com

3. Operator zwraca poniesioną przez Kupującego zapłatę w ciągu 7 dni od otrzymania oświadczenia o zwrocie.

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe podane podczas zakupu będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora.

2. Użytkownik kupując w sklepie  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych firmy: Premium-Codes Tomasz Ostrowicz Warszawska 40/2A , 40-008 Katowice NIP : 5140302169 REGON: 301551052  e-mail:  worldkeysltd@gmail.com Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących marketingu dotyczącego produktów i usług świadczonych przez serwis.

3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

Dane właściciela sklepu:

Premium-Codes Tomasz Ostrowicz
Warszawska 40/2A , 40-008 Katowice
NIP : 5140302169 REGON: 301551052

email: worldkeysltd@gmail.com

tel. (+48) 696 705 424